top of page

Christian Sidow G4

Instructor

  • 2014 - Beginn Krav Maga - Joe Kallen Expert 2

  • 2018 - Civilian Instructor - Israel Cohen Expert 5


  • 2021 - Graduate 3 - Jörg Kallen Expert 2


  • 2022 - Woman Instructor Stay Away - Shlomi Moyal Expert 4Christian Sidow G4
bottom of page